Ethernet w Fabryce 4.0
8 października 2018
Bezpieczne monitorowanie prędkości napędów
8 października 2018

Lekkość ładunku

 

PRZEGLĄD SPRZĘTU I APARATURY

W obecnych czasach możemy korzystać z owoców rewolucji technologicznej, która wkroczyła we wszystkie dziedziny naszego życia. Dzięki niej powstała generacja maszyn umożliwiających osiąganie celów do tej pory nieosiągalnych. Należy do nich kontrolowany transport i przeładunek dużych ładunków, w których precyzja i bezpieczeństwo są niezwykle istotne. Z myślą o tym firma Fritz Kϋbler GmbH stworzyła enkoder linkowy D120.

Wykorzystywane do kontrolowanego transportu i prze-ładunku dużych ładunków dźwigi i suwnice potrafią łatwo i bez-

piecznie przenieść nawet wielotonowe ciężary. Działające na podobnej zasadzie maszyny, ale wyposażone w podnośniki koszykowe, pomagają dotrzeć do wysoko położonych miejsc,

co jest często spotykane w  pracach remontowych i serwisowych. Wytrzymałość oraz solidność zastosowanych w takich maszynach urządzeń jest szczególnie ważna. Dlatego firma Fritz Kübler GmbH stworzyła nowy enkoder linkowy D120 przeznaczony do tego typu maszyn.

W aplikacjach na otwartej prze-strzeni czujnik narażony jest na skraj-ne wartości obciążeń, toteż musi być wytrzymały i precyzyjny. Enkoder D120 ma wyjście absolutne z interfejsem CANopen lub wyjście z interfejsem analogowym. Dzięki wytrzymałej bu-dowie, wysokiemu stopniowi ochrony IP69K i szerokiemu zakresowi tempera-tury roboczej (od –40 °C do +85 °C) jest szczególnie niezawodny i trwały. Dodatkową zaletą urządzenia jest możliwość jego dostosowania do warunków pracy maszyny dzięki indywidualnemu doborowi obudowy. Zaprojektowano trzy jej warianty: otwarta, dzięki której możliwe jest czyszczenia za pomo-cą myjki ciśnieniowej, perforowana, która gwarantuje przepływ wody (np. deszczu), a jednocześnie chroni

przed niewielkimi zanieczyszczeniami oraz szczelnie zamknięta, zapewnia-jąca całkowitą szczelność mechani-zmu enkodera linkowego. W każdym z  wymienionych wariantów element pomiarowy jest szczelne zamknięty w  osobnej osłonie. Zakres pomiarowy dla D120 wynosi 3–10 m, a odporność mechaniczna na warunki zewnętrzne jest zagwarantowana dzięki grubości linki, która może mieć średnicę nawet do 1,5 mm. Co istotne, dzięki zastosowaniu w enkoderze redundancji, moż-liwa jest także kontrola poprawności jego działania.

Enkoder linkowy jest przeznaczony dla przemysłu ciężkiego oraz chemicz-nego, zwłaszcza do zastosowań w apli-kacjach zewnętrznych – w dźwigach, suwnicach i podnośnikach.

KUBLER Sp. z o.o.

ul. Dąbrowskiego 441

60-451 Poznań

tel. 61 84 99 902, fax 61 84 99 903 e-mail: info@kubler.pl www.kubler.pl

Fot. Kubler

11/2017 P R O M O C J A 27

Komentarze są wyłączone.

//]]>