Lekkość ładunku
8 października 2018
Innowacyjne pierścienie ślizgowe
8 października 2018

Bezpieczne monitorowanie prędkości napędów

 

Kübler jest jednym ze światowych liderów w branży czuj-ników do pomiarów prędkości

pozycjonowania. Zapewnienie bezpieczeństwa od lat było

nadal jest jednym z głównych celów firmy. Dzięki wprowadzeniu na rynek pierwszego enkodera z dopuszczeniem SIL Kübler postrzegany jest także jako pionier w zakresie bezpieczeństwa funkcjonalnego.

Obecnie użytkownicy coraz częściej poszukują pełnego systemu zapewnia-

jącego bezpieczeństwo, najlepiej pochodzącego z jednego źródła. W odpowiedzi na te potrzeby Kübler zaproponował nowatorskie rozwiązanie nieznane dotąd w takiej fomie – kooperację enkoderów i modułów bezpieczeństwa.

System zapewnia proste, szybkie i tanie wdrożenie zadań bezpieczeństwa, bez względu na rodzaj aplikacji
– np. monitorowanie bezpieczeństwa ruchu w jednej lub wielu osiach, monitorowanie drzwi, barier oraz wyłączników zatrzymania awaryjnego.

Moduł SMC1

Moduł bazowy SMC1 to kompletne urządzenie do monitorowania prędkości. Wyposażony jest w wymienny, operacyjny wyświetlacz diagnostyczny (OLED) zapewniający prostą parametryzację, a bezpieczne wejścia, wyjścia i zintegro

wany rozdzielacz sygnału umożliwiają łatwą integrację z istniejącymi obwodami bezpieczeństwa. Moduł SMC1 pozwala na podłączenie inkrementalnych enkoderów lub czujników (SinCos, TTL/RS-422 oraz HTL/push-pull/czujniki indukcyjne).

Zintegrowany rozdzielacz sygnału enkodera eliminuje konieczność po-noszenia kosztów związanych z dodatkowym drogim i skomplikowanym okablowaniem zewnętrznym. Ponadto zapewnia szybkie przekształcenie sygnału na przebieg prostokątny do wy-

korzystania w dalszej części układu sterowania lub przemiennika częstotliwości.

Firmware urządzenia zawiera funk-cje związane z monitorowaniem bezpieczeństwa dla napędu zgodnie z wymaganiami normy EN 61800-5-2 (np. SS1, SS2, SOS, SLS, SDI, SSM). Funkcje diagnostyczne zintegrowane w oprogramowaniu pozwalają na osiągnięcie poziomu bezpieczeństwa SIL 3/Pl e.

Enkodery Sendix SIL

Kolejnym produktem z rodziny safety są enkodery Sendix SIL FS2/FS3, któ-re stworzono z myślą o aplikacjach z SIL 2/Pl d lub SIL 3/Pl e. Enkodery zapewniają bardzo dobrą jakość sygnału, a dzięki dużym możliwościom interpolacji również wysoką rozdzielczość.

Inkrementalne enkodery Sendix SIL FS2/FS3 są wyposażone w specjalną konstrukcję łożyska typu Safety-Lock, dzięki czemu są odporne na duże siły działające na wał enkodera. Wysoki stopień ochrony IP65, odporność na pole magnetyczne i szeroki zakres tempera-

tury roboczej to atuty enkoderów Sendix SIL.

zobacz więcej … 

Modernizacja maszyny w technologii bezpieczeństwa to waż-na i potrzebna zmiana w każdej firmie. Istotną rolę odgrywa rów-nież ekonomiczny aspekt takich działań. Oferta firmy Kubler wy-chodzi naprzeciw tym potrzebom i zapewnia płynną modernizację oraz rozbudowę istniejącego par-

ku maszyn. Działanie przykładowej aplikacji zaprezentowano na kanale youtube Kubler Poland” (film „Bezpieczeństwo funkcjonalne”).

KUBLER Sp. z o. o.

ul. Dąbrowskiego 441

60-451 Poznań

tel. 61 84 99 902

e-mail: info@kubler.pl

www.kubler.pl

Fot. Kubler

28 P R O M O C J A AUTOMATYKA

Komentarze są wyłączone.

//]]>