Różnice między enkoderem inkrementalnym a absolutnym:
20 kwietnia 2018
Przekrój enkodera
Enkoder
22 kwietnia 2018

Typowe aplikacje:

Aplikacje enkoderów

Typowe aplikacje enkoderów

Typowe aplikacje stoły współrzędnościowe, roboty, suwnice, maszyny przemysłowe, dźwigi, linie produkcyjne

Typowe aplikacje enkoderów

Typowe aplikacje enkoderów

 

Dodatkowe pojęcia:

Rozdzielczość/obrót – określa, jaki najmniejszy kąt obrotu potrafi zmierzyć enkoder.

Preset – w enkoderach absolutnych określa korektę wartości wskazywanej. Poprzez zmianę preset zrównuje się wartość wskazywaną przez układ pomiarowy enkodera z wartością zmierzoną fizycznie (wartością pożądaną).

Kierunek zliczania – umożliwia wybór, czy wartość wyjściowa enkodera absolutnego ma być zwiększana czy zmniejszana w zależności od wyboru kierunku obrotu: zgodnie albo przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.

Położenie krańcowe – jeżeli wielkość mierzona przez enkoder absolutny przekroczy tą wartość, generowany jest informujący o tym sygnał wyjściowy (alarm).

Komentarze są wyłączone.

//]]>