Pod kontrolą z pierścieniami ślizgowymi SR120
8 października 2018
Portfolio systemów pomiaru liniowego Küblera
8 października 2018

Pomiar absolutny pozycji windy

Przewiduje się, że w 2050 r. aż 70% populacji naszego globu będzie żyło w miastach. Jednocześnie zakłada się trzykrotny wzrost liczby budynków o wysokości pow. 200 m w stosunku do roku 2000 r. Ta sytuacja rzuca wyzwanie planistom, architektom oraz oczywiście całej branży dźwigowej.

KUBLER  Za sprawą globalnej urbanizacji windy stały się powszechnym środkiem transportu pionowego.

W ciasnej zabudowie miejskiej wznoszone są wysokie wieżowce, w których windy stanowią główny środek transportu. Spotykamy je wszędzie:

w budynkach mieszkalnych, biurach, ha-lach przemysłowych czy centrach handlowych. Wymogi este-tyki i bezpieczeństwa stawiane urządzeniom

transportu bliskiego są coraz większe, a nowe urządzenia znacznie odbiegają standardem od wcześniejszych projektów.

W przypadku modernizacji lub wdrożeniu nowego projektu ten niezwykle kompaktowy system może być wykorzystany również w najciaśniejszych miejscach instalacji. System współdziała z interfejsami: CAN, CA-Nopen, CanopenLift, SSI oraz RS485. System LEB01 zapewnia pomiar do 392m długości, przy prędkości do 5m/s (10m/s na życzenie klienta) jednocześnie zachowując precyzję pomiaru o rozdzielczości 1mm. Długość taśmy pomiarowej dostosowuje się do potrzeb klienta, który może również sam ją skracać. System zapewnia ciągłość pracy przy zakre-sie temperatur -5 C do + 70C. System LEB01 jest z pewnością oczekiwanym rozwiąza-niem nie tylko na rynku polskim, ale całej Europy. Konkurencyjna cena oraz łatwość montażu LEB01 są z pewnością dodatkowy-mi atutami tego rozwiązania, które cieszy się dużym zainteresowaniem fachowców z branży dźwigowej.

Nowatorskie rozwiązania

Dotychczasowe rozwiązania dotyczące pomiaru pozycji kabiny opierały się na użyciu enkodera inkrementalnego oraz zamontowanych na każdym piętrze czujników magnetycznych. Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku firma Fritz Kübler GmbH oferuje LEB01- innowacyjny system absolutnego pomiaru pozycji windy.
Opiera się on na współpracy kompaktowej głowicy optycznej z perforowaną taśmą pomiarową wykonaną ze stali nierdzew-nej. Dzięki optycznej metodzie pomiarowej system jest odporny na pola magnetyczne. Nowy system dzięki absolutnemu pomiaro-wi pozwala na ustalenie pozycji kabiny na-wet po awarii zasilania.
Oprócz zapewnienia bardziej precyzyjne-go pozycjonowania, system LEB01 pozwala również na wyeliminowanie dodatkowych komponentów takich jak czujniki magne-tyczne. Takie rozwiązanie pozwala na reduk-cję kosztów, skrócenie czasu instalacji i kon-serwacji. Kolejnym atutem LB01 jest szybki i prosty proces montażowy.

Zalety systemu pomiaru absolutnego pozycji kabiny LEB01

kompaktowy

odporny na pola magnetyczne

dł. pomiaru do 392m

współpracuje z interfejsami: CAN, CANopen, CANopenLift, SSI, RS485

rozdzielczość: 1mm

prędkość: do 5m/s ( na życzenie 10m/s)

zakres temperatur pracy: -5°C …+70° C

atrakcyjny cenowo

łatwy w montażu

www.kubler.pl

Komentarze są wyłączone.

//]]>