Enkoder absolutny
Enkoder absolutny
20 kwietnia 2018

Enkoder inkrementalny

Enkoder inkrementalny

Enkoder inkrementalny

Enkoder inkrementalny. Urządzenie generuje na wyjściu sygnały impulsowe. Rozdzielczość enkodera mówi ile impulsów odpowiada danemu przesunięciu (1 przesunięcie = odpowiednia ilość impulsów wyjściowych). Większa rozdzielczość enkodera pozwala na większą precyzje pomiaru. Enkoder inkrementalny generuje impulsy, które następnie zliczane są przez licznik lub interpretowane przez falownik w celu precyzyjnej regulacji obrotowej silnika elektrycznego.

Rys. Poniżej tarcza enkodera inkrementalnego.

Enkoder inkrementalny

Enkoder inkrementalny

 

Rys. Układ optyczny enkodera inkrementalnego wytwarza na wyjściu dwa sygnały prostokątne (przesunięte względem siebie o 90°).

 

Układ optyczny enkodera inkrementalnego

Układ optyczny enkodera inkrementalnego

Komentarze są wyłączone.

//]]>