Różnice między enkoderem inkrementalnym a absolutnym:

Enkoder absolutny
Enkoder absolutny
20 kwietnia 2018
Aplikacje enkoderów
Typowe aplikacje:
20 kwietnia 2018

Różnice między enkoderem inkrementalnym a absolutnym:

  Enkoder inkrementalny Enkoder absolutny
Sygnał wyjściowy Sygnałem wyjściowym są impulsy prostokątne Sygnałem wyjściowym jest sygnał kodowy
Pamięć pozycji po wyłączeniu zasilania nie zapamiętuje pozycji Po wyłączeniu zasilania zapamiętuje pozycję
Kierunek obrotu kształt generowanego sygnału wyjściowego jest taki sam niezależnie od kierunku obrotu, zmienia się tylko kolejność generowanych sygnałów -pozycja

niezależnie od kierunku informacja zawsze jest o konkretnej pozycji

-prędkość

w zależności od kierunku obrotu  generowana wartość prędkości może być ze znakiem „-„ lub „+”

 

 

 

Komentarze są wyłączone.

//]]>